Over ons

Over de SMARTCirculair OrganisatieStichting SMARTCirculair heeft zich ontwikkeld tot een projectbureau dat is gespecialiseerd in het verbinden van Onderwijs, Ondernemers en Overheid rond de klimaatthema’s circulair bouwen en de energietransitie. Met deze thema’s en ontwerpopdrachten gaan leerlingen- en studententeams op hun creatieve, eigen’wijze’ en soms ook eigengereide manier aan de slag wat leidt tot verfrissende productconcepten.

Slimme innovatieve concepten voor de circulaire bouw- en energietransitie waarmee we bijdragen aan de human capital agenda, de klimaatambities en het circulair, toekomstbestendig worden in een snel veranderende wereld.

Wij geloven dat in elke student iets groots schuilt. Dat ze beschikken over een grenzeloze inventiviteit en de aanjager zijn van alles waar we in Nederland trots op zijn. SMARTCirculair organiseert wedstrijden die Nederland smart, circulair en klimaatbestendig maken. 

Wat Stichting SMARTCirculair sterk maakt is dat we samenwerken met bevlogen mensen uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheden.

Missie

We willen de transitie rond de klimaatthema’s circulair bouwen en de energie versnellen. Op en met scholen, bedrijven en overheden. Met deze thema’s en ontwerpopdrachten gaan  studententeams op hun creatieve, eigen’wijze’ en soms ook eigengereide manier aan de slag, wat leidt tot verfrissende productconcepten.

Slimme innovatieve concepten voor de Circulaire Bouweconomie, de Energietransitie en de Grondstoffentransitie waarmee we bijdragen aan de human capital agenda, de klimaatambities en het circulair, toekomstbestendig worden in een snel veranderende wereld.

Visie

Door onderwijs te verbinden met ondernemers, overheid en onderzoek, en door jongeren uit te dagen in challenges halen we het beste uit ieders talenten. Met ontwerpopgaven die er toe doen. Op thema’s die zorgen dat jongeren zich realiseren dat de wereld van gisteren echt een gepasseerd station is. Dat als ze nu niet eigen-wijs zijn, lef tonen en initiatief nemen, de welvaart en het welzijn van morgen niet meer vanzelfsprekend is.

  • MBO- studenten dagen we uit in de Bouw OntwerpChallenge waarin ze werken aan een echte ontwerpopdracht nieuwbouw, herbestemming of renovatie, met een echte opdrachtgever die de intentie heeft om ook echt te gaan (ver)bouwen.
  • Jongeren uit het middelbaar onderwijs en mbo dagen we in de Energie OntwerpChallenge uit om het ‘groene’ energiesysteem van de toekomst te maken. Zij laten zien dat het anders kan, en dat het anders moet.

Doelen

  1. Het zichtbaar maken van de kwalitatieve en kwantitatieve vraag vanuit de markt aan personeel voor sectoren die intens verbonden zijn aan de circulaire bouw- energietransitie en deze afzetten tegen het aanbod aan opleidingen
  2. Het toepassen van vernieuwend onderwijs in deze sectoren in het secundair en middelbaar onderwijs (hybride en blended leren, community learning), en het verankeren van circulariteit in de kwalificatiedossiers en de lesprogramma’s (curricula)
  3. Het benutten van de grensoverschrijdende complementariteit waardoor het (bouw, infra en techniek)onderwijs versterkt kan worden en nieuwe, interessante samenwerkings- en kennisnetwerken van onderwijsinstellingen en bedrijven in de betrokken sectoren vorm gegeven kunnen worden.
  4. Het creëren van hybride leeromgevingen met goede begeleidingstrajecten bij onderwijsinstellingen en bedrijven in de betrokken sectoren

Wie zijn onze bestuurders?

De Stichting wordt geleid door Tanja Nolten. Zij is als programmamanager / bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Stichting.

Verder bestaat het bestuur uit:

De stichting publiceert elk jaar voor 30 maart een jaar- en financieel verslag.

Projectbureau SMARTCirculair

Tanja Nolten

Initiatiefnemer en eigenaar van SMARTCirculair

  • tanja@smartcirculair.com
  • 06 16342889

 

 

 

Rick de Vlieger

Emily Wijnja

Sam van Beek

Emel Öztürk

Britt Jansen

Arjan OostdijkBeloningsbeleid Stichting SMARTCirculair

Wij ontvangen vanuit diverse overheden (zoals gemeenten en provincies), bedrijven en scholen giften bijdragen en subsidies. Deze willen wij voor een zo groot mogelijk deel uitgeven aan onze doelstelling zoals deze is opgenomen in onze statuten en visie.

Beloning voor de Raad van Bestuur

Leden van de Raad van Bestuur zijn niet gerechtigd om zich voor hun taken en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Kosten die gemaakt worden voor vervoer kunnen worden vergoed tegen een tarief van € 0,19 per kilometer.

Beloning voor medewerkers

Stichting SMARTCirculair huurt medewerkers in op basis van een ZZP-overeenkomst of op detacheringsbasis voor de uitvoering van de activiteiten.

Voorgeschoten uitgaven worden alleen vergoed als ze gedeclareerd worden met kwitantie en na een akkoord van de nog te maken kosten.

Stichting SMARTCirculair

  • KvK nr: 80826024
  • BTW-id NL861815750B01