PARTNERS

SMARTCirculair wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:


 • Aansluiting Arbeidsmarkt/Onderwijs Provincie Utrecht

  Voor de provincie Utrecht en de economie van de provincie is het belangrijk dat er evenwicht is tussen de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van afgestudeerden. De provincie streeft ernaar, vanuit een faciliterende en verbindende rol samen met gemeenten, georganiseerd bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de EBU, het onderwijs beter te laten aansluiten op de regionale economie en arbeidsmarkt. Daarvoor heeft de provincie een programma in het leven geroepen met als belangrijkste doelen:

 


 • Circulaire Economie – De Provincie Overijssel

  De Provincie Overijsselheeft de ambitie om 100% circulair te zijn in 2050. Een circulaire economie vraagt om een andere manier van denken, een out-off-the-box manier van denken die past bij de vrije geesten van mbo studenten. Daarom steunt de provincie Overijssel SMARTCirculair via de drie Overijsselse studententeams en staat open voor de innovatiekracht en de ambitie van de Overijsselse jeugd. Want de overgang naar een circulaire economie biedt kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe businessmodellen, productvernieuwing, regionale economie als grondstoffenbank en een kwaliteitsslag van de woon-, werk- en leefomgeving.
  Human Capital Agenda
  SMARTCirculair sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de provincie waaronder: energietransitie, CO2-reductie, circulaire economie, klimaat, mobiliteit en de human capital agenda waarin de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt verbeterd wordt en aansprekende mediacampagnes van de teams bijdragen aan meer instroom in technische opleidingen.

 


 • Provincie Fryslan
  Provincie Fryslân stimuleert de circulaire economie door samen met overheden, ondernemers en Friese onderwijsinstellingen initiatieven ontwikkelen waardoor de provincie een positie inneemt in de top 10 van Europese Circulaire regio’s.De provinciale organisatie wil zoveel mogelijk meerwaarde opleveren voor Fryslân.

 


 • Brabant geeft Energie – Provincie Noord-Brabant

  Brabant geeft energie is een actieve beweging waarin burgers, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de krachten bundelen om van Brabant een provincie te maken die uitblinkt in duurzame energie. De goede initiatieven, ideeën en projecten die er al zijn, helpen we vooruit. Door kennis en ervaring zichtbaar en toegankelijk te maken. Door geld beschikbaar te stellen of bereikbaar te maken en door mensen. Door bedrijven en overheden aan elkaar te koppelen. De kracht van wat er in Noord-Brabant gebeurt, zetten we in om de overgang sneller te maken en als het even kan zelfs koploper te worden. Vanuit een kleine groep starters, groeit Brabant geeft energie uit tot een beweging waarin iedereen kan meedoen.


 • Provincie Limburg
  De Provincie Limburg werkt samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, intermediaire organisaties en burgers aan het versnellen en opschalen van een circulaire economie. Het provinciaal beleid gaat over samenwerken, innovatie, kennis, bewustwording en agendering. Circulariteit in het onderwijs brengen is een belangrijke pijler. Limburg gelooft in de kracht van de jeugd die met bewustwording, een open mind en volop vernieuwingskracht kan bijdragen aan het versnellen van de circulaire economie in de provincie.

 • Provincie Zeeland, Geopark Schelde Delta (Unesco)

  De Provincies Zeeland is een van de initiatiefnemers om het Schelde Delta gebied tot Unesco Geopark te laten uitgroeien. Een uniek gebied waarin de klimaatuitdagingen, milieu, onderwijs, onderzoek en toerisme samen komen. De provincie Zeeland hecht veel waarde aan de innovatiekracht van studenten. Daarom worden SMARTCirculair studententeams verbonden aan het Scalda College gevraagd om ontwerpen te maken voor voorzieningen die het Geopark zichtbaar, toegankelijk en aantrekkelijk maken voor een internationaal publiek.


 • Provincie Drenthe

  De Groene Economische Agenda van Drenthe is een kompas om te zorgen dat circulariteit doelstellingen worden behaald, (bouw0 ketens worden verkort en er nog meer innovatie komt in Biobased grondstoffen en toepassingen. Daarbij heeft Drenthe heel veel jonge techniektoppers nodig. Bovendien is de Provincie Drenthe ook nog eens verkozen tot de eerste SDG-provincie. Reden genoeg voor Drenthe om aan te haken bij de SMARTCirculair challenges. Immers, Drenthe gaat uit van de kracht van deze mooie regio met sterke sectoren die ook nog eens groeipotentie hebben. Daarvoor is de jeugd heel hard nodig.


 • RVO Transitieteam Circulaire BouwEconomie

  Circulair bouwen is een noodzaak. Het Rijk werkt samen met Stichting SMARTCirculair aan de vorming van de Transitie-agenda Circulaire Economie in de Bouw. Zo willen ze samen de komende jaren flinke stappen zetten naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin herkent het RVO Transitieteam de kracht van de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge en de versnelde professionalisering van studenten die deelnemen aan onze Challenges. Samen met RVO willen we het curriculum van de Bouw/Infra opleidingen versterken met circulariteit en de Bouw OntwerpChallenge opnemen in het lesprogramma.

 

 • het groene brein
  Het Groene Brein
  Netwerkorganisatie Het Groene Brein vervult een belangrijke niche als verbinder. We hebben in samenwerking met vele andere organisaties impactvolle programma’s gekatalyseerd.

 • Cooperatie Leren voor Morgen
  Wij zijn een groep van samenwerkende organisaties die zich inzetten voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijssysteem en van peuter tot professional. Ons doel is een structurele integratie van duurzaamheid in het onderwijs, waarbij gebouw, organisatie, curriculum, leerproces en omgeving elkaar versterken.

 • De MBO Raad versterkt de positie van de sector op de volgende terreinen:

  • in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo
  • op het gebied van kennisdeling en implementatie van onderwijsinnovaties
  • in relatie met het bedrijfsleven
  • in relatie met nationale en internationale actoren
  • in de publieke opinie